Ucapan Dasar : "Menjana Peneraju Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur"

Ucapan Dasar : "Menjana Peneraju Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur"
MOHD. HILMI RAMLI, Presiden PKPIM

Ucaptama Perasmian bertajuk "Memugar Idealisme Politik Baru di Kalangan Generasi Muda"

Ucaptama Perasmian bertajuk "Memugar Idealisme Politik Baru di Kalangan Generasi Muda"
Y.B. DATUK SAIFUDDIN ABDULLAH, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia

Kertas Kerja Utama "Kepentingan Memahami Peranan dan Sumbangan Islam Sebagai Teras Kenegaraan"

Kertas Kerja Utama "Kepentingan Memahami Peranan dan Sumbangan Islam Sebagai Teras Kenegaraan"
PROF. DR. WAN MOHD NOOR WAN DAUD, Felo Utama ATMA UKM

Kertas Kerja 1 : "Perpaduan Melayu lwn. Perpaduan Nasional?"

Kertas Kerja 1 : "Perpaduan Melayu lwn. Perpaduan Nasional?"
DR. SARJIT SINGH GILL, Pesyarah Kanan UPM

Kertas Kerja 2 : "Integriti dan Pembinaan Jatidiri"

Kertas Kerja 2 : "Integriti dan Pembinaan Jatidiri"
DATUK DR. MOHD TAP SALLEH, Presiden IIM

Kertas Kerja 3 : "Liberalisasi Ekonomi: Peluang dan Cabaran Generasi Muda"

Kertas Kerja 3 : "Liberalisasi Ekonomi: Peluang dan Cabaran Generasi Muda"
TN. HJ. ABD. MALEK AWANG KECHIL, Ketua Pengarah YaPEIM

SIDANG KHAS:HALATUJU NEGARA : ANTARA ASPIRASI PARTI POLITIK DAN ISEALISME GENERASI MUDA

SIDANG KHAS:HALATUJU NEGARA : ANTARA ASPIRASI PARTI POLITIK DAN ISEALISME GENERASI MUDA
Nasrullah Al-Ghifarry, Muhammad Faisal Abdul Aziz, Mohd. Syamsul Salleh

ISLAM DALAM SEJARAH & KEBUDAYAAN MELAYU : SYARAHAN PROF. NAQUIB AL-ATTAS

Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu / 1
Yang Mulia Tun Chanselor,
Para Ahli Majlis Universiti,
Para Ahli Senat Universiti,
Para Professor, Pensharah Kanan, Pensharah dan Penolong Pensharah,
Para Mahasiswa,
Para Tetamu Kenamaan,
Dan Para Hadhirin yang dihormati sekalian!

I
Voltaire pernah berkata bahwa fakta2 sejarah yang bersifat runchitan dan yang tiada membawa kepada sesuatu matlamat merupakan kepada sejarah sebagaimana barang2 angkutan
merupakan kepada tentera–yaitu sebagai beban rintangan belaka; kita harus memandang sejarah dengan pandangan semesta, justru sebab akal insan itu sedemikian kechilnya sehingga jikalau dibebani fakta2 yang be-runchit2 itu nischaya akan tertindislah ia.
Meskipun tilikan fakta2 yang terpenchil itu menunjukkan dan menyatakan perkara-perkara yang benar berlaku dalam sejarah, namun jikalau dilihat dari sudut hiasan permandangan alam sejarah maka fakta2 itu menjadi palsu pula dan merupakan se-akan2 antinomi dalam falsafah sejarah. Kita harus menganggap fakta2 yang sedemikian
itu sebagai perkataan2 yang disusun dalam kamus; sungguhpun tiap sesuatu daripadanya menjelaskan kebenaran maknanya, akan tetapi pada keseluruhannya ia tiada mengandung makna sebab penyusunannya hanya berdasarkan pada giliran huruf2nya dalam abjad, bukan pada mempersangkut-pautkan konsep2 perkataan2 penting yang dapat
menayangkan suatu gambaran mengenai pandangan hidup masharakat yang menggunakan bahasa yang diperkamuskan itu. Maka ibaratnya samalah seperti kiasan yang pernah digunakan oleh Macaulay peri pengalaman pengembara Gulliver di negeri Brobdingnag yang didiami oleh manusia2 tinggi-besar seperti raksasa.
Syed Muhammad Naquib al-Attas /

2
Dari jauh gadis2 Brobdingnag terlihat sungguh jelita pada pandangan Gulliver, namun demikian bilamana ditatapnya wajah gadis2 itu dari dekat nyatalah dengan jelas urat2 darah pada mata dan pipi sigadis itu, serta lubang2 roma yang bertaburan meliputi parasnya. Alangkah palsunya penglihatan ini! Kita tahu bahwa apabila Basuki Abdullah
melukis wajah seorang gadis jelita, tiada akan se-kali2 dilukisnya juga urat-urat darah pada mata dan pipinya, dan lubang2 roma meliputi parasnya. Jikalau dilukisnya demikian, maka lukisan itu bukan sahaja akan membawa rasa-chita yang kurang sedap, bahkan akan menggambarkan pandangan yang palsu melulu-melainkan jikalau lukisan itu
dipersesuaikan dengan ukuran dan jarak pandangannya yang saksama pula. Demikianlah juga halnya dengan sejarah. Sebagaimana jumlah hakikat wajah gadis jelita tiada dapat direnungkan sebagai betul2 benar, begitu jugalah jumlah hakikat dan fakta2 sejarah tiada dapat ditilik sebagai betul2 menayangkan keadaan yang benar2 berlaku. Dengan ini jelaslah juga bahwa sungguhpun kajian2 yang bersifat mikro atapun
yang be-runchit2 itu ada gunanya dalam pentafsiran sejarah, namun bagaimanapun, adalah lebih utama bagi melaksanakan tafsiran yang saksama untuk mengemukakan hasil renungan ilmiah yang meliputi pandangan yang lebih besar. Andaikata penulisan sejarah itu harus ditumpukan pada pengkajian fakta yang ber-sifat runchitan, andaikata sejarah itu harus membayangkan segala hal sehingga termasuk kejadian
yang kechil2 dalam penghidupan insan, andaikata sejarah itu harus merupakan penulisan seluruh fakta2 dengan sechara mutlak atau absolut, justru tiada mungkin akan terchapai hasrat insan untuk mentafsirkan sejarah. Daya yang demikian itu tiada mungkin akan dapat dichapai, sebab tentu akan membawa pengertian bahwa segala hal yang berlaku termasuk perbinchangan2, perchakapan2, tindakan2 dan tiap2 perbuatan lain yang dilakukan insan haruslah juga dichatat dan dilaporkan serta ditafsirkan. Jangankan menulis sejarah suatu negara, bahkan sejarah suatu kampung yang meliputi jangka masa satu minggu-pun tiada dapat kita tulis dengan sepenuh-lengkapnya, dan
jikalau seki-ranya dapat sekalipun ditulis segala yang berlaku dalam suatu kampung dalam masa seminggu, maka penulisan itu justru akan memenuh-padatkan ruang gedung Parlemen. Sejarah yang melaporkan segala hal yang berlaku atau telah berlaku tiada akan menggambarkan kejadian dan keadaan yang benar berlaku. Bahwasanya Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu /

3
ternyatalah konsep tugas seorang ahli sejarah itu bukanlah mengkaji, men-chatat, dan melaporkan segala hal yang terjadi dalam meriwayatkan dan mentafsirkan kehidupan dan nasib sesuatu bangsa; akan tetapi ia harus memilih apa yang hendak dikajinya, ia harus mengasingkan apa yang hendak dichatatnya dari bahan2 tiada terbatas itu, ia harus merumuskan apa yang hendak dilaporkannya dengan tujuan bagi menayangkan gambaran yang terdiri daripada sifat2 tertentu yang akan merupakan hakikat bangsa itu. Bahwa sesungguhnyalah sharahan ini bertujuan untuk memajukan satu renungan ilmiah yang luas mengenai peristiwa perabadan dalam sejarah Kepulauan Melayu-Indonesia. Apabila kita tinjau luasan alam sejarah insan dari abad datang kezaman, akan kita dapati sekalisekali suatu pergolakan hebat yang merobah nasib suatu bangsa dan daya sejarah bangsa itu, sehingga perubahan itu menandakan suatu zaman baru. Pengertian ‘zaman baru’ itu ialah suatu zaman yang mempunyai chiri2 yang penting dan yang bersifat persendirian serta berlainan dengan sifat2 zaman yang lampau, zaman yang menayangkan pandangan hidup yang berbeda daripada yang lampau, zaman yang menubuhkan bukan sahaja rupa baru bahkan juga jiwa baru. Pada kebiasaannya dalam penulisan sejarah Kepulauan Melayu-Indonesia perbandingan2 yang direkakan oleh para sarjana dan ahli sejarah Barat mengenai kiasan2 yang berlaku dalam sejarah adalah
perbandingan dengan sejarah benua India, yang dianggap oleh mereka se-olah2 mewujudkan segara peristiwa sejarah kita. Dalam sharahan ini izinkanlah saya membuat perbandingan dan memberikan kiasan yang tiada berdasarkan pandangan terhadap sejarah benua India. Saya akan menolehkan pandangan saya kepada sejarah Eropa pada takat sebelum timbulnya keadaan baru yang menerbitkan Abad Pertengahan sejarah itu, dan dalam pada itu juga akan mengemukakan pandangan2 mengenai pengaruh terbitnya Islam terhadap penjelmaan


Abad Pertengahan di Eropa.

Memang telah diakui oleh beberapa orang sarjana dan ahli sejarah Eropa yang terkenal bahwa kedatangan Islam kedunia Timur dan kebeberapa tempat di Eropa serta hubungan fikiran dan lain2 yang berlaku sebagai akibatnya itu justru telah menimbulkan pengaruh aliran baru dalam pandangan hidup orang Eropa. Terbitnya Islam telah diSyed
Muhammad Naquib al-Attas /

4
anggap sebagai membimbing kearah suatu zaman baru, membawa permulaan suatu zaman yang disebut zaman moden, bukan sahaja dalam sejarah Eropa tetapi juga dalam sebahagian besar sejarah dunia yang terpengaruh olehnya. Zaman moden itu disebut ‘moden’ sebab ilmu pengetahuannya berdasarkan rasionalisma atau pengetahuan akliah, dan sistim masharakatnya mementingkan kebebasan orang perseorangan atau kepribadian insan dari genggaman keperchayaan yang tiada rasional, sedangkan zaman yang bukan moden itu berdasarkan seni yang membantu membelenggu masharakat dengan keperchayaan takhyul.

Perbedaan ini, diantara lainnya, menjadi perbedaan utama antara sifat2 zaman moden dan yang bukan moden. Dengan istilah ‘seni’ dalam perbincangan ini dimaksudkan suatu chabang falsafah yang menumpukan pemikiran dan perasaan pada yang indah atau chantik,
ataupun kepada keindahan atau kechantikan, terutama sekali dalam bidang kesenian. Selain dari itu chabang falsafah yang disebut seni itu lebih sibut berupaya dalam hal2 yang mengenai taraf dan nilai perihal menikmati kesenian. Yang saya maksudkan dengan rasionalisma, dengan pengetahuan akliah, ialah suatu chara-gaya falsafah yang
berdasarkan pengkajian alam semesta mengikut daya tatatertib akal. Tiada akan meliwati batas jikalau kita bandingkan pengaruh kedatangan Islam di Kepulauan Melayu-Indonesia dengan pengaruh Islam di Eropa pada abad keenam dan abad ketujuh Masihi. Sebagaimana di Eropa seni mengambil peranan utama sebelum pengaruh Islam, kita lihat didaerah Kepulauan Melayu-Indonesia pun seni menjadi dasar hidup dizaman Hindu-Buddha; sebagaimana zaman moden terpimpin masuk oleh pengaruh Islam mewujudkan suasana baru di Eropa, demikian jugalah kedatangan Islam kedaerah Kepulauan Melayu-
Indonesia menandakan kedatangan zaman baru dan permulaan zaman
moden.

II

Menurut Henri Pirenne, seorang sarjana sejarah Eropa yang terkenal dalam bidang teori tentang perabadan sejarah Eropa, proses sejarah yang memulakan penjelmaan semangat Abad Pertengahan di Eropa bukanlah sesungguhnya disebabkan oleh akibat kedatangan golongan Kaum Biadab yang terdiri daripada sukubangsa Jerman, yang
Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu /

0 ulasan:

Post a Comment

Maklumat Kongres

PENGANJUR
Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dengan kerjasama Institut Integriti Malaysia (IIM)

TEMA
Menjana Peneraju Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur

TARIKH
8 Ogos 2009 (Sabtu)

TEMPAT
Wisma Belia, Kompleks MAYC, 40, Jalan Syed Putra, 50460 Kuala Lumpur

SASARAN PESERTA
1. Pimpinan pelajar sekolah

2. Pimpinan Mahasiswa Institut Pengajian Tinggi

3. Pimpinan Institusi dan Badan-Badan Bukan Kerajaan

4. Pegawai-Pegawai Kerajaan dan Pembuat Dasar

Objektif Kongres

1. Memberi makna dan kefahaman yang jelas akan teras-teras kenegaraan di dalam mendepani isu semasa yang melingkari sosio-politik Malaysia hari ini dan akan datang.

2.
Merintis usaha transformasi Malaysia ke arah kehidupan bernegara yang lebih baik untuk seluruh rakyatnya.

3. Mewujudkan wadah penyampaian dan perbincangan untuk penghayatan makna dan perkaitan antara slogan ‘Satu Malaysia’ dan gagasan ‘Politik Baru’.


4. Menghasilkan
gagasan baru melalui pembinaan pemikiran dan pengupayaan kemahiran generasi muda sebagai panduan buat generasi muda hari ini sebagai penerus kesinambungan kehidupan negara Malaysia.

Pendaftaran Peserta

Untuk penyertaan, sila daftarkan diri kepada;

En. Abu Qasim Nor Azmi : 019-356 5805

En. Ahmad Fahmi Samsudin : 0132226925

Cik Sakinah Budiman : 013-212 4590

Rayuan Sumbangan dan Tajaan

PKPIM turut mengalu-alukan sebarang sumbangan dan tajaan untuk membantu penganjuran kongres ini. Sebarang sumbangan kewangan boleh disalurkan atas nama;

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)
Akaun Bank Muamalat (Jalan Melaka): 14010000890717

PKPIM dahulukan dengan ucapan terima kasih di atas sumbangan yang diberikan. Semoga sumbangan yang diberikan akan dikira sebagai amal jariah di sisi Allah s.w.t. yang pahalanya kekal dihitung sehingga akhir masa.

Pengikut

Sekretariat Kongres PKPIM

Lot 2965, Jalan Kampung Tengah 7, Kampung Tengah, Batu 6 1/2, Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur.

Tel
: 03-6184 2286
Faks
: 03-6184 2285
Emel: pkpim_spp@yahoo.com

Kongres Anjuran PKPIM Sejak 1961

1) Seminar Pelajar- Pelajar Islam Se- Malaysia 4 september 1960- Penubuhan bersejarah PKPIM

2) Persidangan Guru- Guru dan Pelajar- Pelajar Persekutuan Tanah Melayu 1965

3) Kongres Kemajuan Islam Se- Malaya 1967- Kertas keja pertama penubuhan universiti Islam

4) Kongres Universiti Islam 3- 7 Ogos 1971- Perbincangan rasmi penubuhan universiti Islam dan penubuhan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

5) Kongres Pelajar Islam Se- Malaysia 14- 16 November 1987- Merayakan sambutan Jubli Perak PKPIM (25 tahun)

6) Kongres Pelajar Islam Se- Malaysia Ke-II 1989- Pelancaran Gerakan Pembinaan Generasi Abad 21

7) Seminar Gerakan Pelajar Islam Asia Tenggara dan Simposium Keperihatinan Masalah Pelajar 22- 24 Disember- Penubuhan semula PEPIAT berjaya dilaksanakan

8) Persidangan Antarabangsa IIFSO 1989- Berjaya menghimpunkan ratusan pemimpin gerakan Islam berkampung di Malaysia

9) Kongres Reformasi Pendidikan 1993

10) Seminar Serangan Budaya Hedonistik Menjelang Abad 21 24 Julai 1994- Menjentik kesedaran masyarakat ancaman budaya hedonistik

11) Seminar Cabaran Pengkorporatan IPT 1995

11) Kongres Mahasiswa Kebangsaan 1998- Permulaan kerjasama PKPIM, GAMIS dan UKEC

12) Konvensyen Mahasiswa Nasional 2001- 2005- Kerjasama dengan DBP selama 4 tahun berturut, termasuk desakan awal PKPIM menolak PPSMI pada 2003

13) Seminar Manhaj Malizi 2007

14) Kongres Pelajar dan Penegasan Teras- Teras Kenegaraan 2009

PKPIM 60an

PKPIM 60an

PKPIM 60an

PKPIM 60an

PKPIM 70an

PKPIM 70an
Saf kepimpinan PKPIM 1969- 70

PKPIM 70an

PKPIM 70an
Mesyuarat Agung Tahunan

PKPIM 80an

PKPIM 80an
Seminar Menangani Budaya Hedonistik

PKPIM 80an

PKPIM 80an
Muzakarah Mengembalikan Wibawa PKPIM- ABIM

PKPIM 90an

PKPIM 90an
Kongres Reformasi Pendidikan 1990

PKPIM 90an

PKPIM 90an
Majlis Perhimpunan Agung Tahunan ke- 40

PORTAL PKPIM | Hidup Biar Berjasa

JavaScript Free Code